top of page
TMS-KV_FA-(1985x547).png

แหล่งที่มากิจกรรม Trusted Media Summit เอเชียแปซิฟิก

 

นี่คือรายชื่อของหน่วยงานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนักตรวจสอบข้อเท็จ และการเรียนรู้ด้านการเท่าทันสื่อในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หากคุณต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนของเรา กรุณาเข้าไปยัง ลิงค์นี้

bottom of page