top of page
TMS-KV_FA-(1985x547).png

ปฏิทินกิจกรรม Trusted Media Summit เอเชียแปซิฟิก

 

ปฏิทินของเรารวมกิจกรรมแบบพบปะตัวต่อตัว กิจกรรมสัมนาออนไลน์ รวมทั้งกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ในแต่ละประเทศในภูมิภาคที่จะจัดขึ้นตลอดทั้งปี 2023 ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะนำไปสู่งาน Trusted Media Summit 2023 ที่เราจะจัดอย่างเป็นทางการต่อไป ปฏิทินนี้มีการปรับเปลี่ยนทุกๆ ไตรมาส เราขอแนะนำให้คุณลงทะเบียนกับเรา ที่นี่ เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงล่าสุด

bottom of page